Algoritma ve Akış Diyağramları

Algoritma ve Akış Diyağramları


Algoritma yazım aşamaları: Algoritma verilen her hangi bir problemin yada sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gereken akımların hiç bir yorume yer vermek sizin açık düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

1)= Problemi Tanıma: Çözülecek olan problem tam olarak anlaşılmalıdır. En önemli aramalardan biri budur. Bu aşamada yapılabilecek bir hata çözüme doğrudan etki eder ve bütün aşamaları yeni baştan yapılmasını gerekirse bilir.

2)= Problemi Geliştirme: Problemi tam olarak adlandırdıktan sonra çözüm için yol aramak gereklidir. Bir problemin genellikle birden fazla çözüm yolu olabilir. Bu aşamada çözümlerden en uygun olanı seçilir.

3)= Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme(Girdi Çıktısı Belirleme): Programa girilecek olan verilerin ve sonucunda çıkacak sonucun yöntemini belirlemek için kullanılır.

4)= Çözümü Kağıt Üzerinde Gösterme: 

5)= Çözümü Deneme: 

6)= Çözümü Geliştirme:

7)= Oluşa Bilecek Hatalar: Oluşa bilecek hataları en aza indirmek için kullanılır.

ÖRNEK;

Bir öğrencinin evden çıkıp okula giderken aşamaları.

 1. Sabah Uyandım.

 2. Lavaboya Gittim.

 3. Kıyafetlerimi Giydim.

 4. Kahvaltıyı Yaptım.

 5. Çantamı Hazırladım.

 6. Çantamı Alıp.

 7. Dışarı Çıktım.

 8. Okula Giderken.

 9. Su aldım.

 10. ve Okula Geldim.

 11. Sıraya Geçtim.

 12. Sınıfa Geçtim.

ÖRNEK;

İki sayının toplamını ekrana yazan programın algoritması.

 1. Sayıyı Al - Hafızaya At

 2. Sayıyı Al - Hafızaya At

 3. Hafızadan al ve toplat

 4. Ekrana yansıt

 5. Programı bitir.

ÖRNEK;

 1. Sayıyı Al - Hafızaya At

 2. Sayıyı Al - Hafızaya At

 3. Sayıları hafızadan al ve topla

 4. Sonucu ikiye böl

 5. Sonucu ekrana yaz

 6. Programı bitir.

ÖRNEK;

Bir komisyoncu sattığı mallardan 50 alsa kadar olanlardan %5 50TL'nin üzerindekilerden %10 Kar almaktadır. Buna göre girilen 3 adet maldan ne kadar kar edeceğini bulan programın algoritmasını yazınız.

 1. a ürününü al - hafızaya at

 2. 50 TL'den az ise %5'ini yaz("KAR")

 3. 50 TL'den fazla ise %10'unu yaz("KAR")

 4. b ürününü al - hafızaya at

 5. b ürünü 50TL'den az ise %5'ini yaz("KAR")

 6. b ürünü 50TL'den fazla ise %10'unu yaz("KAR")

 7. c ürününü al - hafızaya at

 8. c ürününü eğer 50TL'den az ise %5'ini yaz("KAR")

 9. c ürününü eğer 50TL'den fazla ise %10'unu yaz("KAR")

 10. Karları Topla

 11. Ekrana Yansıt

 12. Programı Bitir.

ÖRNEK;

 1. Sayıyı al - hafızaya at

 2. Sıfırdan küçük ise (-) negatif yaz

 3. Sıfırdan büyük ise (+) pozitif yaz

 4. 0'a eşitse eşit yaz

 5. Ekrana yansıt

 6. Programı bitir.