Elektrik devresinde kullanılan elemanlar

1)= Beslenme: Her hangi bir enerjiyi (Kimyasal, ısı, ışık vb) elektrik enerjisine dönüştürülen devre elemanına üreteç veya kaynak denir.

beslenme

2)= Dirençler: Üzerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanıdır. (Akım sınırlayıcı devre yükü akım ayarlacısı olarak kullanılır.)

3)= Anahtar: İstenildiği zaman elektrik akımının geçmesini sağlayan istenildiği zaman geçişini durduran devre elemanıdır. (Açıp kapatmaya yarar.) Buton ile anahtar arasındaki fark ise butona basıldığında konum değiştiren bırakıldığında tekrar eski konumuna dönen devre elemanı butonudur. Anahtar ise tekrar konum değiştirmez. (İlk konumu korur).

anahtar

4)= Sigorta: Devreyi normal çalışma akımından üzerindeki daha büyük akımlara karşı koruyan devre elemanıdır.