İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar

Görgü Kuralları


Görgü: Bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygın ve incelik kurallarıdır.

Toplum içinde olumlu ilişkiler kurabilmek için bazı kurallar vardır. Bunlardan biride görgü kurallarıdır. Konuşma, giyinme, yeme, içme yöntemlerini iş yerlerinde bayramdarda ve düğünlerde nasıl davranılacağını belirler görgü kurallarını çiğniyen kişi "Kaba, tuhaf, bilgisiz ve görgüsüz" diye nitelendirilir. Bu nitelendirmelerin baş olmaması nedeniyle insanlar görgü kurallarına uyma zorunluluğu hisseder.

Görgü kurallarını içinde yaşayan toplumun hukuk, din ve ahlak kurallarından tamamen ayrı değildir. Öyleki toplumun hukuk ve ahlak kurallarıyla görgü kuralları arasında yakın bir ilişki vardır.

Görgü kurallarına uyma insanlar arasında yakınlaşma, anlayış, hoşgörü ve dayanışma duygusu yaradır. Bu duygular ise insanları toplumsal bütünlük ve dayanışma görünür.

Toplumda dikkat edilmesi gereken görgü kuralları

Giyinme konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Karşılaşma ve Selamlaşma, El sıkışma konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Karşılaşma, selamlaşma ve el sıkışmada uyulması gereken kurallar

Tartışma ve Tanıştırılmada dikkat edilmesi gereken kurallar

Hitap etmede uyulması gereken kurallar

Telefon konuşmasında uyulması gereken kurallar