Kültür Yönünden Faydaları

Kültür Yönünden Faydaları


Kültür insanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerler ile o değerleri ilerki kuşaklara iletmede kullanılan bir araçtır. Kültür maddi ve manevi kültür olarak iki grupta incelenir.

Maddi Kültür: Yapılarımız, tekniklerimiz, yollarımız, ulaştırma araçlarımız vb.

Dini Kurallar

Din insanın inanması gereken esasları ve yapması gereken davranışları belirler. Dinler koydukları davranış kurallarına uyulmasını bazı yaptırımlarla sağlar. Böylece insanların tutum ve davranışlarını uyumlu ve tutarlı olması amaçlanır. Din kurallarına uyulmasına inanan insanlar için manevi bir huzur kaynağıdır. Uyulmadığı taktirde yaptırımı ölümden sonra cezalandırılma korkusudur.

Din varlığını toplumlarda sürdürmektedir ve sürdürelecektir. Din insanın kendisini Allah ve diğer ilişkileriyle ilgilidir.

Ahlak Kuralları

Ahlak bir toplumda yapılması gereken davranışlara ilişkin kuralların bütünüdür.

Hukuk Kuralları

Kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallardır.

İnsan Hakları

İnsan hakları devlet karşısında her insanın sahip olması gereken özelliklerinin tümüdür.