Primer ( Birinci Sınıf)

Doğruluk derecelerine göre ölçü aletleri

Hassasiyetine göre ölçü aletleri:

Primer ( Birinci Sınıf)


Primer(BirinciSınıf): Gerçek değerlerine daha yakın ölçme yapan aletlerdir. Doğruluk dereceleri ve hassasiyetleri yüksektir. Milyonda 1 ve Milyonda 5 gibi hassasiyetlere sahiptir. Hata payı yok denecek kadar azdır.