Sekonder (2 Sınıf Ölçü Aletleri)

Doğruluk derecelerine göre ölçü aletleri

Hassasiyetine göre ölçü aletleri:

Sekonder (2 Sınıf Ölçü Aletleri)


Sekander (2 Sınıf Ölçü Aletleri): Doğruluk derecesi 1. Sınıfa göre daha düşüktür. Hata oranı büyük olan cihazlardır. Gündelik hayatta kullanılan ölçü aletidir. Ucuzdur ve hata oranı ise %1 ile %5 arasındadır.